X

vrijdag 3 april 2020

Met keynote speaker PETER HINSSEN

Programma Aanmelden

Het Event

Een evenement waar business, networking en fietsen op een unieke manier samensmelten in een subliem kader: dat is de ‘Tour of Flanders Business Pelotons”.

Schuilt er een sportman/vrouw in jou, maar adem je ook een niet aflatende drive om kennis over te brengen? Op vrijdag 3 april bieden we deze onvergetelijke ervaring aan waarbij je zintuigen geprikkeld worden en waar je fysiek en intellectueel uitgedaagd wordt.

Tijdens de 'Tour of Flanders Business Pelotons' fiets je de finale van de Ronde van Vlaanderen (80 km), maak je kennis met andere fietsgekke bedrijfsleiders, bied je jouw gasten een unieke beleving aan, word je culinair verwend én luister je naar een uiteenzetting van onze keynote speaker Peter Hinssen, een van de meest gewilde meedenkers aangaande innovatie, leiderschap en de digitale impact op de maatschappij en het bedrijfsleven. Peter is tevens een enthousiaste fietser die in de bakermat van het Vlaamse wielerlandschap woont: Oudenaarde.

We bieden je dit jaar de mogelijkheid om aan te sluiten bij een peloton met een gemiddelde snelheid van 23 of 26 km per uur.

 

Programma

Vrijdag 3 april 2020

Oudenaarde

Uurschema

 • 08u30:  Ontvangst in Sporthal Rode Los (Oudenaarde) en aansluitend Flandrien ontbijt in de VIP Tent aan de aankomst
 • 10u00:  Grand Départ van de Flanders Business Pelotons (80 km)
 • 14u00:  Douchen & opfrissen in Sporthal Rode Los, nadien shuttle naar de VIP Tent aan de aankomst van de Ronde van Vlaanderen
 • 15u00:  Cocktail time en Gastronomy lunch
 • 16u30:  Keynote speaker Peter Hinssen (Nexxworks, London Business School (UK) and MIT (Boston) )
 • 17u30:  Afsluitende receptie
 • 19:00: Einde, veilig terug naar huis

Keynote

PETER HINSSEN

Peter Hinssen is een succesvolle auteur, seriële ondernemer en adviseur. Als keynote spreker zal hij het op 3 april onder andere hebben over onderwerpen zoals radicale innovatie, leiderschap en de digitale impact op de maatschappij en het bedrijfsleven.

Peloton

Veelgeprezen Auteur
Peter is de auteur van vier best verkochte zakenboeken. ‘The Day After Tomorrow’ (juni 2017) gaat over overleven in tijden van radicale vernieuwing. ‘The Network Always Wins' (2014) legt uit hoe en waarom bedrijven geen andere keuze hebben tot het vormen van een netwerk als de buitenwereld is geëvolueerd tot één geheel. In 'The New Normal' (2010) schrijft Peter over hoe bedrijven de grenzen van de digitale wereld moeten verkennen, en wat er gebeurt als technologie gewoon 'normaal' wordt. Business/IT Fusion' (2008) is een leidraad voor het oplossen van het conflict tussen business en IT. Peter wordt regelmatig gevraagd om bij te dragen aan (internationale) publicaties en is zowel een Forbes-medewerker als een LinkedIn Influencer.

Veelgevraagde keynote spreker, docent business school & bestuurslid
Peter heeft wereldwijd tal van keynote speeches gehouden, waaronder die voor Google Think Performance, Nimbus Ninety, Gartner, NEXT Berlin, Tedx, PayPal, MasterCard, Microsoft, CIO City, SAS, Accenture en Apple. Hij doceert aan gerenommeerde business schools zoals de London Business School, de MIT Sloan School of Management en de Paul Merage School of Business aan UC Irvine. Hij is ook een multiple board advisor op het gebied van innovatie en technologie.

Serieel ondernemer
Meer dan vijftien jaar lang leidde Peter een leven van technology start-ups. Zijn eerste bedrijf e-COM werd overgenomen door Alcatel-Lucent, zijn tweede, Streamcase, door Belgacom en Across Technology door Delaware Consulting. Zijn derde onderneming (Porthus) werd in 2006 op de beurs genoteerd en overgenomen door Descartes. Tussen de start-ups door was hij Entrepreneur in Residence bij McKinsey & Company, met een focus op digitale en technologische strategie. Peter's huidige bedrijf nexxworks helpt organisaties om een geoliede machine te worden, te innoveren en te gedijen in The Day After Tomorrow.

 

 

Aanmelden

Prijs: €295 (excl btw) per persoon

Opgelet: gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar. Snel aanmelden is aangewezen.

Inbegrepen in de prijs:

 • Een stevig Flandrien ontbijt
 • Mogelijkheid tot het nemen van een verfrissende douche
 • Shuttle van en naar de lunchlocatie
 • Heerlijk aperitief
 • Gastronomische 3-gangen lunch
 • Keynote door Peter Hinssen
 • Een uniek Tour of Flanders Business Pelotons wielershirt van Sportful
 • Voorbehouden parking
 • Een perfect uitgepijld parcours
 • Begeleiding door ervaren motards
 • Uitgebreide bevoorrading
 • Technische bijstand onderweg
 • Seingevers op het parcours

 

Aanmelden

Indien u zich inschrijft verklaart u zich automatisch akkoord met de .

Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van We Ride NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808, 9000 Gent, Register rechtspersonen Gent afdeling Gent BTW BE0687.797.702 (hierna "Peloton") Voor al uw vragen is PELOTON uw aanspreekpunt. PELOTON is te bereiken elke werkdag tussen 9u en 17u. Telefoon: 011/45.99.27 - E-mail: info@peloton.be

 1. Artikel 1. Inschrijving
  De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.
  De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra's volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.
 2. Artikel 2. Herroepingsrecht
  De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.
  In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.
 3. Artikel 3. Annulering van het evenement
  Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal PELOTON voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van PELOTON. PELOTON zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op het evenement van toepassing zijn.
  PELOTON kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel, ...)
 4. Artikel 4. Deelname
  Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.
  Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, stuurnummer, polsbandje, ) steeds zichtbaar zijn.
  De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.
  Op fietsevenementen zal de deelnemer steeds een valhelm dragen. De wegcode dient gerespecteerd te worden.
  De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.
 5. Artikel 5. Prijzen
  De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 6. Artikel 6. Betaling
  De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra's) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
  PELOTON meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.
 7. Artikel 7. Wijziging van de inschrijving
  Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ze betalen hiervoor de administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd.
  Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Ze betalen hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.
 8. Artikel 8 Gezond & veilig sporten
  Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
 9. Artikel 9. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten
  Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor PELOTON. PELOTON en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
  Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van PELOTON en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
  De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan PELOTON om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.
  De deelnemer verleent toestemming aan PELOTON zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.
 10. Artikel 10. Opmerkingen/klachten
  Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. PELOTON zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.
 11. Artikel 11. Geldigheid clausules
  Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

NOTHING COMPARES TO THE SIMPLE PLEASURE
OF RIDING A BIKE

(John F. Kennedy)

Contact

Wij zijn als organisator uiteraard zeer geïnteresseerd in uw ervaring van ons evenement. Wij horen graag uw opmerkingen, reacties of ideeën. Vul het onderstaande formulier in. Wij kijken alvast uit naar uw reactie.

ORGANISATIE

Peloton
Ottergemsesteenweg Zuid 808
9000 Gent
BelgiëPERS

Peloton

Event mogelijk gemaakt door